Groepstraining sociale vaardigheden

Groepstraining sociale vaardigheden

Behandeling voor kinderen van 8-15 jaar

In de groepstraining sociale vaardigheden werken we aan de sociale ontwikkeling van uw kind. Kinderen en jongeren met autisme hebben moeite met sociale contacten met andere kinderen of volwassenen. Hierdoor kan het zijn dat zij bijvoorbeeld problemen ervaren in het maken en houden van vriendjes en vriendinnetjes, gepest worden of zelf pesten en weinig begrip hebben van emoties. 

In deze training in groepsverband richten we ons op het aanleren van kennis en vaardigheden met betrekking tot het aangaan van sociaal contact, communicatie en het omgaan met emoties. In de groep kunnen de kinderen zichzelf herkennen in de andere kinderen en direct met elkaar oefenen om meer sociale vaardigheden op te doen. De vaardigheden die aan bod komen bespreken en oefenen we aan de hand van leerpunten. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan luisteren, kennismaken, een praatje beginnen, ‘nee zeggen’ en een compliment geven. Maar ook aan omgaan met plagen, pesten en emoties.

De training is onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen: 8 tot 10 jaar, 10 tot 12 jaar en 13 tot 15 jaar. De training bestaat uit 10 tot 13 sessies. Uw kind komt iedere week naar GGZ Rivierduinen Autisme voor de behandeling, op een vaste dag en op een vast tijdstip. Aan de training zijn ook ouderavonden verbonden.

Natuurlijk is het moeilijk om datgene wat tijdens de behandeling geleerd is, uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Daarom verwachten we van ouders dat zij iedere week praktijksituaties aangrijpen om de vaardigheden te oefenen. Het is dus heel belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent om uw kind bij de behandeling te ondersteunen en bereid bent om hierin een actieve rol te spelen. Als de behandeling op school plaatsvindt, helpt het als de leerkracht bereid is uw kind op dezelfde manier bij te staan.

Print