EMDR

EMDR

Behandeling voor kinderen van 0-18 jaar

EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing) is bedoeld voor kinderen en jongeren die klachten hebben doordat ze iets zeer ingrijpends hebben meegemaakt. In deze behandeling leren zij de vervelende gebeurtenis te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan een brand, ongeluk, ernstige pesterijen of een aanranding. Dit kan één keer gebeurd zijn, maar het kan ook maanden of jaren geduurd hebben.
Wanneer uw kind een van de volgende klachten ontwikkelt:

  • denkt vaak aan de nare ervaring terug,
  • ziet de gebeurtenis steeds als een film voor zich,
  • voelt zich nu anders dan vóór de gebeurtenis,
  • heeft nergens meer zin in,
  • slaapt slecht,
  • kan zich minder goed concentreren,
  • wordt nu sneller boos dan vroeger,

zou EMDR geschikt kunnen zijn.

Bij EMDR vraagt de behandelaar uw kind eerst te vertellen wat er precies is gebeurd. Dan vraagt de behandelaar om het verhaal stil te zetten op het moment dat nu nog het moeilijkst is om aan terug te denken. Dit is als het ware een ‘plaatje’ in het geheugen. Uw kind concentreert zich op dat plaatje en op de gevoelens die het plaatje oproept. Tegelijkertijd doet uw kind iets heel anders.
Samen met uw kind maken we een keuze uit:

  • een visuele afleidende prikkel: bijvoorbeeld kijken naar de vingers van de therapeut, die voor het gezicht heen en weer bewegen, of een lichtje op een werktafel dat heen en weer beweegt;
  • een prikkel via het gehoor: bijvoorbeeld luisteren naar geluidjes via een koptelefoon;
  • een prikkel via aanraking: bijvoorbeeld met de eigen handen op de handen van de therapeut trommelen of het in de hand houden van buzzers die kleine trillingen geven.

Tussendoor zal de therapeut steeds vragen wat uw kind merkt of wat er in hem/haar opkomt. Dat kunnen beelden, gedachten of emoties zijn. Maar er kunnen ook gevoelens in het lichaam zijn, zoals spanning of pijn. De behandeling gaat door totdat uw kind geen spanning meer voelt bij het terugdenken aan de nare ervaring.

Over het algemeen zien we bij deze behandelvorm al snel effect. Hoe lang de behandeling duurt, hangt af van hoe vaak uw kind zulke nare ervaringen heeft gehad. Als dit één keer was, kunnen een paar sessies voldoende zijn. Wanneer dit maanden- of jarenlang heeft geduurd, kan de behandeling langer duren. Maar ook dan kan EMDR goed helpen.

Print