Let op, maatregelen voor cliƫnten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Vervolgtraject diagnostiek

Vervolgtraject diagnostiek

Het vervolgtraject bestaat in ieder geval uit vier stappen.

  1. Vraaggesprek(ken)
  2. Klinisch onderzoek
  3. Schoolobservatie
  4. Uitslaggesprek

Daarnaast kan het zijn dat er nog één of meer aanvullende onderzoeken nodig zijn. De meeste onderzoekscontacten duren tussen de 45 en 60 minuten.

Hieronder zetten wij de verschillende stappen uiteen.

Vraaggesprekken

Hierin stelt de onderzoeker u allerlei vragen over het functioneren en het gedrag van uw kind vanaf de zwangerschap tot dit moment. Soms heeft u al zo’n gesprek gehad met een andere hulpverlener bij een andere instelling en hebben wij hiervan het verslag gelezen. In dat geval stelt de onderzoeker vooral aanvullende vragen. Wij voeren in ieder geval één vraaggesprek met u maar soms zijn het er twee .

Klinisch onderzoek

In de (spel)kamer kijkt de onderzoeker hoe uw kind tijdens een gesprek of bij bepaalde opdrachten, testjes en spelletjes reageert. Uw kind krijgt bijvoorbeeld de opdracht om een verhaal te vertellen aan de hand van afbeeldingen of om een tekening te maken. Ook vraagt de onderzoeker uw kind hoe het bijvoorbeeld op school is.

Dit onderzoek gebeurt bij kinderen vanaf 4 a 5 jaar  zonder dat u daarbij aanwezig bent. Vaak worden (uitsluitend voor intern gebruik) video-opnamen gemaakt. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming. Er is in ieder geval één contact met uw kind in de spelkamer, en soms twee.

Schoolobservatie

Bij kinderen tot en met 12 jaar bezoekt een onderzoeker van GGZ Rivierduinen Autisme gedurende een uur de school van uw kind en bekijkt zijn of haar gedrag in de klas, op het schoolplein of in de gymzaal. Daarnaast heeft de onderzoeker een gesprek met de leerkracht om meer zicht te krijgen op het gedrag en de leervorderingen van uw kind. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wordt dit onderzoek gedaan door een onderzoeker die uw kind nog niet kent. Uw kind weet ook niet van tevoren dat de onderzoeker langskomt.

Uitslaggesprek

Als het onderzoeksteam het diagnostisch onderzoek heeft afgerond en in het team heeft besproken, wordt u uitgenodigd voor één (of meer) uitslaggesprek(ken). Tijdens deze gesprekken bespreken de onderzoekers de bevindingen van het onderzoek met u en kunt u vragen stellen. Ook krijgt u een verslag mee waarin alle bevindingen beschreven staan. Dit verslag kunt u soms gebruiken voor het aanvragen van extra hulp, bijvoorbeeld op school. Zonder uw toestemming gaat dit verslag nooit naar derden. Wanneer uw kind ouder is dan 12 jaar wordt hij of zij ook voor een uitslaggesprek uitgenodigd.

Als blijkt dat er sprake is van een autismespectrum stoornis bespreken wij welke stappen u kunt zetten voor behandeling bij GGZ Rivierduinen Autisme. Het kan ook zijn dat we op basis van de verkregen informatie vaststellen dat er geen sprake is van autisme. In dat geval geven wij u en uw kind – vaak in overleg met de verwijzer – een advies (zoals bijvoorbeeld hulp zoeken bij een  andere instelling voor jeugdzorg of geestelijke gezondheidszorg). Dit om u toch zo goed mogelijk van dienst te zijn met uw hulpvraag.

Print