Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek

Er is een vermoeden dat uw kind autisme heeft. Deze diagnose is een verzamelnaam voor alle vormen van autisme zoals de autistische stoornis, PDD-NOS en de stoornis van Asperger. Om vast te stellen of dit vermoeden juist is, is uw kind voor diagnostisch onderzoek aangemeld bij GGZ Rivierduinen Autisme. Tijdens het onderzoek doorlopen we verschillende stappen waarbij allerlei aspecten van de ontwikkeling en het gedrag van uw kind aan bod komen.

Hoe gaat het diagnostisch onderzoek in zijn werk?

Voorafgaand aan het traject sturen wij u vragenlijsten toe om in te kunnen schatten of uw kind op de juiste plek is aangemeld en om een indruk te krijgen van uw kind. Deze lijsten krijgt u via de post toegestuurd en vult u voorafgaand aan het eerste gesprek in.

Als duidelijk is dat u en uw kind op de juiste plek zijn bij Autisme starten we met het diagnostisch onderzoek. U en uw kind maken tijden het eerste gesprek in het kader van de diagnostiek kennis met de onderzoekers. Bij deze afspraak proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van (de ontwikkeling) van uw kind. Dit gebeurt doorgaans door een gezamenlijke start met u en uw kind (meestal in de spelkamer) in aanwezigheid van de twee onderzoekers van die dag. We vragen u om een spel te spelen of een gezamenlijke tekening te maken met uw kind. Kort daarna gaat u met één onderzoeker naar een andere kamer om te praten over het gedrag van uw kind en de zorgen die u heeft. Uw kind blijft dan in de spelkamer met de andere onderzoeker.

Tijdens dit onderzoeksdeel gaan wij na of er voldoende aanwijzingen zijn om verder onderzoek te doen en of u bij GGZ Rivierduinen Autisme aan het juiste adres bent. Als dit niet zo blijkt te zijn, krijgt u van ons een verslag van de screening en denken wij in een afrondend gesprek met u mee over een mogelijk ander vervolgtraject. Kunnen wij u wel verder helpen, dan gaan wij verder met één of meer vervolgonderzoeken.

Print