Competentieprofiel Autisme

Competentieprofiel Autisme

Voor kinderen van 4-12 jaar

Het competentieprofiel is bedoeld voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling of waarbij een lopende behandeling niet het gewenste resultaat geeft. Het profiel geeft inzicht in de vaardigheden die een kind nodig heeft tijdens het opgroeien.

Als een kind opgroeit, leert het in iedere levensfase steeds meer zogenoemde ontwikkelingstaken volbrengen. Als de vaardigheden op dit gebied gelijk opgaan met de ontwikkelingstaken, dan spreken we van competentie. Sommige kinderen zijn niet voldoende opgewassen tegen de taken waarvoor zij in het dagelijks leven staan. Voor hen zijn de taken te zwaar. Dit kan niet alleen frustrerend zijn maar ook tot een gedragsstoornis leiden.

Bij het maken van een competentieprofiel autisme maakt de onderzoeker een analyse op grond van verschillende aspecten.

  • gegevens die al beschikbaar zijn (bijvoorbeeld van de verwijzer);
  • vragenlijsten ingevuld door de ouders;
  • één of twee gesprekken met de ouders;
  • gesprek met leerkrachten en/of begeleiders op school, bij de naschoolse opvang, op het dagverblijf of op bijvoorbeeld een (sport)club;
  • vragenlijsten ingevuld door leerkrachten en/of begeleiders (met toestemming van de ouders);
  • twee observatieonderzoeken: één thuis of in spelcontact bij GGZ Rivierduinen Autisme en één op school of bij de naschoolse opvang.

Op basis van de verkregen informatie probeert de onderzoeker in kaart te brengen welke vaardigheden uw kind in het dagelijks leven op school en thuis nodig heeft. Tijdens twee gesprekken bespreken de ouders en de onderzoeker de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijkheden voor ondersteuning en behandeling.

 

Print