Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Behandeling voor kinderen van 9-18 jaar

In de cognitieve gedragstherapie leren we kinderen en jongeren om anders te denken over lastige situaties en zich er ook anders in te gedragen. Kinderen met autisme hebben vaak moeite met het dagelijks leven thuis en op school. Het kan zijn dat zij piekeren, somber zijn, angsten hebben, zichzelf stom vinden, steeds dingen moeten van zichzelf, dingen telkens uitstellen of ongecontroleerde woede-uitbarstingen hebben.

Samen met de behandelaar onderzoeken zij in deze therapie welke situaties zij lastig vinden, wat zij dan doen en denken. Kloppen die gedachtes wel of zijn ze misschien niet terecht? Zijn er andere gedachtes mogelijk om beter met lastige situaties om te gaan? Uw kind krijgt oefeningen mee om thuis of op school andere afwegingen te maken en anders te handelen. Zo leert hij of zij bijvoorbeeld beter keuzes te maken, piekergedachtes om te buigen of te verminderen, de invloed van angst kleiner te maken of meer de baas te worden over gevoelens van boosheid om minder ruzie te krijgen.

De behandeling begint met 2 gesprekken waarin de behandelaar met uw kind afspreekt waaraan tijdens de cognitieve gedragstherapie gewerkt gaat worden. Daarna heeft uw kind circa 15 gesprekken bij GGZ Rivierduinen Autisme. Tot slot zijn er in de laatste fase van de behandeling nog 3 tot 5 gesprekken waarin we bespreken hoe uw kind de opgedane kennis en vaardigheden kan blijven gebruiken na de behandeling. Een half jaar later is er nog een laatste gesprek waarin we terugkijken op de behandeling en de resultaten ervan.

Natuurlijk is het moeilijk om datgene wat tijdens de behandeling geleerd is, uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Daarom verwachten we van ouders dat zij iedere week praktijksituaties aangrijpen om de vaardigheden te oefenen. Het is dus heel belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent om uw kind bij de behandeling te ondersteunen en bereid bent om hierin een actieve rol te spelen. Als de behandeling op school plaatsvindt, helpt het als de leerkracht bereid is uw kind op dezelfde manier bij te staan.

Print