Speltraining

Speltraining

Speltraining is er voor kinderen met autisme die een achterstand laten zien in het spelen, zowel alleen als met andere kinderen. Jonge kinderen leren tijdens het spelen belangrijke vaardigheden die ze nodig hebben bij het opgroeien. Voor een kind is spelen gewoon; het gebeurt spontaan. Maar soms is dat niet het geval. Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking spelen niet zoals andere kinderen. Zij nemen geen of weinig initiatief om dingen te onderzoeken, ze doen steeds hetzelfde met hun speelgoed, hebben geen fantasie in het spel of kunnen moeilijk ‘doen alsof’.

Met de speltraining stimuleren we uw kind om op een zinvolle manier met speelgoed om te gaan en belangrijke ervaringen op te doen. U kunt dan denken aan het maken van oogcontact, beurt nemen, het imiteren van handelingen en het vasthouden van de aandacht. Speltraining doet u twee keer per week samen met uw kind bij GGZ Rivierduinen Autisme in afspraken van 45 minuten. Hoe lang de behandeling van uw kind duurt, is afhankelijk van de ontwikkeling van het spelgedrag. De behandelaar werkt een half uur met uw kind, gevolgd door een nabespreking met u.

Natuurlijk is het moeilijk om datgene wat tijdens de behandeling geleerd is, uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Daarom verwachten we van ouders dat zij iedere week praktijksituaties aangrijpen om de vaardigheden te oefenen. Het is dus heel belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent om uw kind bij de behandeling te ondersteunen en bereid bent om hierin een actieve rol te spelen. Als de behandeling op school plaatsvindt, helpt het als de leerkracht bereid is uw kind op dezelfde manier bij te staan.

Print