Psycho-educatie 'ik ben uniek'

Psycho-educatie 'ik ben uniek'

‘Ik ben uniek’ is een behandeling bedoeld voor kinderen en jongeren met autisme en een verstandelijke beperking die vragen hebben over zichzelf en/of hun diagnose. De beperkingen waar uw kind in het dagelijks leven mee te maken heeft, kunnen onzekerheid, angst, boosheid of verdriet bij ze oproepen. Vragen die voor ouders soms niet of moeilijk te beantwoorden zijn.

Deze vorm van psycho-educatie helpt uw kind bij het dagelijks leven. Dit gebeurt onder andere door:

  • uw kind te laten ervaren en inzien waar het goed in is en wat het leuk vindt maar ook wat het moeilijk vindt en niet leuk vindt;
  • uw kind oplossingen te laten zien om de moeilijke en niet leuke zaken, gemakkelijker en leuker te maken;
  • uw kind uitleg over autisme en een verstandelijke beperking te geven.

De psycho-educatie bestaat uit ongeveer 10 bijeenkomsten van uw kind samen met een behandelaar. De bijeenkomsten duren 60 minuten. De eerste 45 minuten vindt de eigenlijke behandeling plaats. De overige 15 minuten zoeken we naar afstemming tussen u en uw kind, om u op weg te helpen om thuis het geleerde in de praktijk te brengen. U komt wekelijks of om de week samen met uw kind op een vaste dag en vast tijdstip naar GGZ Rivierduinen Autisme.

Parallel aan de sessies met uw kind vinden enkele ouderbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we zowel onze werkwijze als de voortgang van uw kind met u. Hiernaast bespreken we met u hoe u uw kind thuis kunt ondersteunen bij de behandeling. Thuis actief oefenen is belangrijk om op termijn resultaten te kunnen behalen. In een eindgesprek ontvangt u een eindverslag en geven wij u aanbevelingen voor de toekomst.

Print