PECS: leren communiceren met plaatjes

PECS: leren communiceren met plaatjes

Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking vinden het vaak moeilijk om op een goede manier duidelijk te maken wat ze willen. PECS (picture exchange communication system) leert kinderen makkelijker communiceren en initiatief te nemen door middel van plaatjes en woorden. In latere fases komen ook zinnetjes aan bod en kan uw kind leren om dingen op te merken (bijvoorbeeld: “Kijk, een blauwe auto”). Uw kind leert om beter met anderen om te gaan, wat ook de ontwikkeling van uw kind bevordert.

De training bestaat uit zes fasen van oplopende moeilijkheid. Voor het slagen van de behandeling is het belangrijk dat uw kind de geleerde vaardigheden met verschillende mensen oefent. Het kan dan nodig zijn om vrijwilligers in te zetten als trainer. De behandelaar kan u ondersteunen bij het werven van deze vrijwilligers. We beschrijven de behandeling per fase met u, waarbij we precies omschrijven hoe de trainers moeten handelen en hoeveel trainers er op welke manier nodig zijn. In deze behandeling neemt het belonen van gewenst gedrag een centrale plaats in.

Natuurlijk is het moeilijk om datgene wat tijdens de behandeling geleerd is, uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Uw kind zal daarom voor een langere periode minimaal tien keer per week trainen met PECS: vijf keer per week thuis en vijf keer per week op school of op de dagbesteding. Het is dus heel belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent om uw kind bij de behandeling te ondersteunen en bereid bent om hierin een actieve rol te spelen. Als de behandeling op school of op de dagbesteding plaatsvindt, helpt het als de leerkracht bereid is uw kind op dezelfde manier bij te staan.

Print