Groepstraining basale sociale vaardigheden

Groepstraining basale sociale vaardigheden

Behandeling voor kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar

Kinderen en jongeren met autisme en een verstandelijke beperking hebben moeite met sociale contacten. In deze training leert uw kind basale sociale vaardigheden zoals vragen, luisteren, vertellen en een praatje maken. Daarnaast doet hij of zij in deze groep ervaringen op in het contact met andere kinderen en leert lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen afstemmen op de ander. Uw kind heeft spelenderwijs contact met andere kinderen en kan zo positieve ervaringen opdoen. Dit kan uw kind minder onzeker maken. De groep bestaat uit zo’n drie tot vier kinderen die zoveel mogelijk overeen komen in leeftijd en gedrag.

De behandeling bestaat uit ongeveer 15 sessies. Uw kind komt hiervoor naar GGZ Rivierduinen Autisme op een vaste dag en een vast tijdstip. In de laatste sessie sluiten we de behandeling op een leuke manier af. Als ouder krijgt u een eindverslag, dat wij ook met u doornemen. In het verslag staat beschreven wat we met uw kind hebben geoefend en wat de resultaten waren. Ook krijgt u aanbevelingen voor verdere oefeningen. Daarnaast bieden wij u ondersteuning bij het oefenen met uw kind. Parallel aan de training van uw kind vinden enkele ouderavonden plaats.

Natuurlijk is het moeilijk om datgene wat tijdens de behandeling geleerd is, uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Daarom verwachten we van ouders dat zij iedere week praktijksituaties aangrijpen om de vaardigheden te oefenen. Het is dus heel belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent om uw kind bij de behandeling te ondersteunen en bereid bent om hierin een actieve rol te spelen. Als de behandeling op school plaatsvindt, helpt het als de leerkracht bereid is uw kind op dezelfde manier bij te staan.

Print