Jonger dan 18 jaar

Jonger dan 18 jaar

Aanmelding

De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg voor inwoners tot hun 18e jaar. De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) valt daar ook onder. Alle gemeenten hebben hiervoor afspraken gemaakt met zorgaanbieders in hun regio. Bij de gemeente van uw woonplaats kunt u informeren met welke zorgaanbieders deze afspraken zijn gemaakt. GGZ Rivierduinen heeft met de meeste gemeenten in onze zorgregio afspraken gemaakt. Zie ook het overzicht werkgebied centrum autisme - gemeenten.
Wij werken nauw samen met de andere zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening, maar ook met de huisarts, medisch specialisten en jeugdartsen.

Verwijzing

Als u gebruik wilt maken van onze zorg dan hebben wij een verwijzing nodig. Daarvoor kunt u naar uw huisarts, jeugdarts of medisch specialist gaan.
Ook kunt u contact opnemen met één van de teams die hiervoor zijn opgericht in uw gemeente. U kunt deze meestal vinden op de website van de gemeente. Ze hebben niet overal dezelfde naam. De meest voorkomende zijn Kinder- en Jeugdteam, Jeugd- en Gezinsteam of Sociaal Wijkteam.

Nog geen diagnose

Is er bij uw kind een vermoeden van autisme, maar is er nog geen diagnose gesteld? Dan sturen wij u een inschrijfformulier met verschillende vragen. Als wij dat ingevuld hebben ontvangen nodigen wij u en uw kind uit voor een diagnostisch onderzoek. Daarna worden u en uw kind uitgenodigd voor een gesprek waarin de uitslag van het onderzoek wordt besproken. Indien nodig doen wij een voorstel voor een behandeling. Het kan zijn dat er een wachtlijst is.

Al wel een diagnose

Heeft uw kind al wel een diagnose gekregen? Dan sturen wij u een inschrijfformulier toe met verschillende vragen. Als wij dat ingevuld hebben ontvangen nodigen wij u en uw kind uit voor een eerste gesprek, het intakegesprek. Daarna worden u en uw kind uitgenodigd voor een adviesgesprek waarin wordt besproken of, en zo ja welke, behandeling mogelijk is. Misschien is eerst nog aanvullend onderzoek nodig. Vervolgens kan het zijn dat er een wachtlijst is.

Second opinion
Wanneer u twijfelt over een eerdere diagnose, kunnen wij in bepaalde gevallen een second opinion geven.

Print