18 jaar en ouder

18 jaar en ouder

Nog geen diagnose

Is er bij u een vermoeden van autisme, maar is er nog geen diagnose gesteld en er heeft nog geen onderzoek naar autisme plaatsgevonden? Het onderzoek kan dan bij  één van de poliklinieken van de specialistische GGZ van GGZ Rivierduinen worden uitgevoerd. De huisarts kan u hiervoor bij één van de poliklinieken in uw regio aanmelden.

Wel een diagnose

Er heeft al eerder een onderzoek plaatsgevonden en er is bij u de diagnose autisme gesteld? Dan heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. De huisarts beoordeelt de zorgzwaarte en afhankelijk van de zorgzwaarte kan de huisarts u bij ons aanmelden met uw hulpvraag mits uw in de regio woont (zie werkgebied op de website). U wordt dan zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er nagegaan welke vorm van behandeling voor u het meest geschikt is. Na bespreking in het intaketeam neemt de intaker contact met u op om het behandeladvies met u  te bespreken. Na uw instemming wordt u op de wachtlijst van die behandeling(en) geplaatst.

Second opinion

Onderzoek naar autisme heeft al plaatsgevonden en de diagnose autisme is wel of niet gesteld. Wanneer u twijfelt over de uitkomsten van dat onderzoek, kan er een second opinion onderzoek plaatsvinden. Ook dan heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Uw huisarts kan u bij ons aanmelden met de hulpvraag second opinion onderzoek, mits u in de regio woont.

Print