KOPP/KVO - Cursus voor jongeren van ouders met psychische- en/of verslavingsproblemen
17 september 2019

KOPP/KVO - Cursus voor jongeren van ouders met psychische- en/of verslavingsproblemen

Op dinsdag 17 september start de KOPP/KVO cursus in Gouda. De cursus is bedoeld voor jongeren van 16 tot 23 jaar die een ouder hebben met psychische- en/of verslavingsproblemen.

Op 17 september start de KOPP/KVO cursus in Gouda. De cursus is bedoeld voor jongeren van 16 tot 23 jaar die een ouder hebben met psychische- en/of verslavingsproblemen.

Kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders, vaak afgekort tot KOPP/KVO, merken veel van de problemen van hun ouders. In de KOPP/KVO cursus leren zij wat de ziekte van hun ouder inhoudt, en hoe zij er mee om kunnen gaan. Dit om te voorkomen dat de jongeren zelf problemen ontwikkelen. De jongeren kunnen onderling ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Ook krijgen ze uitleg over verschillende psychiatrische diagnoses en over verslaving. 

Praktische informatie

De KOPP/KVO cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. Zowel de jongeren zelf als hun ouders of verwijzers kunnen de jongeren aanmelden. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats waarbij afspraken worden gemaakt over het vervolgtraject. Er is ook een eindgesprek.

Duur: 6 bijeenkomsten.

Data: 17 september t/m 12 november

Locatie: GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd
Boelekade 19, Gouda

Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Deelname is gratis. Informatie en aanmelden: bel 071 890 8888 of mail naar preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl.