Cursus Psychische problemen in de familie
16 september 2019

Cursus Psychische problemen in de familie

Deze cursus vindt plaats in Leidschendam vanaf maandag 16 september 2019. De cursus is bedoeld voor direct betrokkenen van iemand met psychische problemen.

De cursus heeft als doel het verminderen van de belasting van volwassen mantelzorgers van mensen met psychische problemen door het vergroten van de grip op het leven. Het gaat om een cursus met voorlichting, training, begeleiding en lotgenotencontact.

Er is onder andere aandacht voor het vergroten van de kennis over het psychisch functioneren, het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het onderkennen van het belang van eigen behoeften en het onderkennen van het belang van sociale steun.

Onderzoek toont aan dat deelnemers beduidend minder belasting ervaren en hun welbevinden is toegenomen. Dit heeft tevens een positieve invloed op de persoon die zelf te maken heeft met psychische problematiek Aan de cursus kunnen maximaal tien personen deelnemen.

Voorafgaand aan de cursus vindt een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek kunnen vragen worden gesteld en wordt aanvullende informatie gegeven.

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van twee uur. De kosten voor deelname bedragen € 20,- (voor cursusmateriaal).

Praktische informatie

Datum: maandag 16 september 2019
Tijd: 19.15 tot 21.15 uur
Locatie: wijkcentrum de Plint, Prins Frederiklaan 7 in Leidschendam

Aanmeldingen en vragen zijn welkom via mail preventie.LDZM@rivierduinen.nl of telefoon 070 444 12 60.

De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen.