Cursus omgaan met borderline - voor familie en naasten
16 september 2019

Cursus omgaan met borderline - voor familie en naasten

De cursus Omgaan met Borderline vindt plaats in Leiden vanaf maandag 16 september 2019. De cursus is bedoeld voor familie en naasten van mensen met borderlineproblematiek.


Mensen met emotieregulatieproblemen hebben over het algemeen moeite om relaties met anderen te onderhouden, kunnen impulsief zijn en last hebben van sterk wisselende stemmingen. Dit maakt de omgang met iemand die borderline heeft soms behoorlijk ingewikkeld. Wat doet het met uzelf en hoe gaat u er mee om?

Deze cursus heeft als doel het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheden en lotgenotencontact. De cursus geeft informatie over borderline en de volgende thema’s komen aan bod: problemen in de relatie of gezin, balans tussen draagkracht en draaglast, communicatie, grenzen stellen en voor jezelf zorgen.

Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. Aan de cursus zijn materiaalkosten verbonden (€20,00) en zijn er kosten voor aanschaf van een boek.

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur.

Praktische informatie:

Datum: Maandag 16 september 2019

Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Locatie: GGZ Rivierduinen, locatie Leiden, Sandifortdreef 19
 
Aanmeldingen en vragen zijn welkom via preventie@rivierduinen.nl of 071-890 88 88 (afdeling preventie).